• +359 877 229 224
  • office@ineaenergy.com
Български   English

– Подпомагане на частни и обществени компании и институции в оперативната им дейност

– Осъществяване на контрол над ефективното разходване на всички видове ресурси при реално извършваната дейност

– Подпомагане на инвеститорите в нови или разширяващи се бизнес начинания с цел да им спестим врме, усилия и в крайна сметка финансов ресурс

– Подпомагане на инвеститори при избора на най-подходящите за дадената дейност машини и оборудване, което отговаря както на изискванията за ефективност, така и на финансова възможност.