• +359 877 229 224
  • office@ineaenergy.com
Български   English

– Изработване на прединвестиционни проучвания.

– Изработване на стратегия за навлизане на българския пазар на чужди компании, включително при необходимост съдействие при покупка на имоти, юридически съвет и други.

– Изготвяне на специфични стратегии за установяване и развитие на местния пазар.

– Проучване на скрити възможности в съществуващи действащи структури с цел повишаване на ефективността на дадена компания или бюджетна структура, било то частна, общинска или държавна.

– Съдействие на инвеститори за използване на програми на Европейския съюз.

– Съдействие на инвеститори за проучване и консултиране при желание за стартиране на нов или разширяване на съществуващ бизнес.

– Подпомагане на инвеститори при търсене на персонал.